Flotni management
FLOTA PROIZVODI

Flotni management

ružanje usluge flotnog menadžmenta ili upravljanja voznim parkom naša je stručna ekspertiza. Kroz višegodišnju djelatnost upravljanja flotama i voznim parkovima različitih veličina i marki vozila, stekli smo značajna iskustva koja nam pomažu o postizanju optimizacija upravljanja voznim parkovima naših klijenta i korisnika usluga.

Ugovori za flotni menadžment s cjelovitom uslugom kreiraju se u skladu sa specifičnim potrebama klijenata, u pravilu od 12 do 60 mjeseci, uz ugovorenu kilometražu do 200.000 kilometara i uz fiksnu mjesečnu cijenu za ukupno ugovoreno razdoblje.

Aktivnosti višegodišnjeg upravljanja flotom prepustite stručnjacima u Autofloti.

U sklopu Flotinog menadžmenta
klijent može ugovoriti sljedeće usluge iz sljedećih kategorija:

Flotni menadžment

Glavne razlike zašto
se većina firmi
odlučuje na flotni
menadžment u
odnosu na klasični
leasing

Kontakt

Ako ste zainteresirani za neki od naših proizvoda, molimo Vas da ispunite formu ili pošaljete direktan upit.

Proizvodi