Flotni management
FLOTA PROIZVODI

FLOTA MENADŽMENT

FLOTA MENADŽMENT podrazumijeva uslugu operativnog leasinga koju sukladno vlastitim potrebama i mogućnostima ugovara klijent s odabranom leasing kućom te koja uz uslugu financiranja vozila uključuje usluge AUTOFLOTE. Pružanje usluge FLOTA MENADŽMENTA ili upravljanja voznim parkom naša je stručna ekspertiza.

Ugovori za FLOTA MENADŽMENT s uključenim FLOTA uslugama održavanja vozila i upravljanja voznim parkom kreiraju se u skladu sa specifičnim potrebama klijenata, u pravilu od 36 do 60 mjeseci i uz ugovorenu kilometražu do 200.000 kilometara. Vrijednost FLOTA usluga je u stručnosti i pouzdanosti izvršenja usluga i fiksnoj cijeni za ukupno ugovoreno razdoblje i do dosega ugovorne kilometraže.

 

U sklopu usluge FLOTA MENADŽMENT klijent može ugovoriti sljedeće usluge:

Flotni menadžment

Glavne razlike zašto
se većina firmi
odlučuje na flotni
menadžment u
odnosu na klasični
leasing

Kontakt

Ako ste zainteresirani za neki od naših proizvoda, molimo Vas da ispunite formu ili pošaljete direktan upit.

Kontakt