Preuzmite FLOTA aplikaciju!

Putem aplikacije korisnici vozila mogu zatražiti termin korištenja usluga servisiranja vozila, zamjene guma, popravka vozila, te u slučaju kvara ili nezgode zatražiti uslugu 24/7 FLOTA asistencije i to sve putem dvosmjerne komunikacije sa FLOTA servisnim savjetnikom.

Izvorno hrvatsko

AUTOFLOTA je ponosni nositelj prava korištenja znaka “Izvorno hrvatsko” dodijeljenog od Hrvatske gospodarske komore za usluge Flotnog menadžmenta i Poslovnog najma.  Prema strogim kriterijima i složenom evaluacijskom procesu Hrvatske gospodarske komore, nositelj prava korištenja znaka “Izvorno hrvatsko” su usluge koje posjeduju natprosječnu kvalitetu, a razvijene su na području Republike Hrvatske kao rezultat vlastitog razvojno-istraživačkog rada, inovacije i invencije.

Proizvodi

Flotni management

Pružanje usluge flotnog menadžmenta ili upravljanja voznim parkom naša je stručna ekspertiza.

Poslovni
najam

Pružanje usluge flotnog menadžmenta ili upravljanja voznim parkom naša je stručna ekspertiza.

Upravljajne održavanjem

Pružanje usluge flotnog menadžmenta ili upravljanja voznim parkom naša je stručna ekspertiza.

Otkup i ponovni najam

Pružanje usluge flotnog menadžmenta ili upravljanja voznim parkom naša je stručna ekspertiza.

Usluge

Posebne ponude

Na Flotu se možemo osloniti jer nas vrlo dobro suportiraju u našim svakodnevnim poslovnim potrebama i aktivnostima. Trude se biti fleksibilni i uvijek su dostupni.

Jamnica

Suradnja s Autoflotom je profesionalna i na obostrano zadovoljstvo. Trude se i brzi su u rješavanju naših zahtjeva. Često nam ponude rješenja iznad naših očekivanja.

L'OREAL ADRIA