• Category : FLOTA usluge

Inteligentna Mapa Mobilnosti

Detaljna analiza aktualnog voznog parka klijenta kao i koncepta troškovnog i organizacijskog upravljanja temelji su za uspješno kreiranje našeg prijedloga više opcija održive mobilnosti. Naš pristup savjetovanju klijenata nazivamo Inteligentna Mapa Mobilnosti (IMM) koji se sastoji od 6 koraka.

Prezentacija mogućnosti – stručnjaci Autoflote klijentu prezentiraju aktualne i očekivane trendove razvoja poslovne mobilnosti.

Definiranje ciljeva – aalizirajući primjere najbolje prakse, klijent zajedno sa stručnjacima Autoflote definira vlastite ambicije i postavlja ciljeve povezane s poslovnom mobilnošću i upravljanja flotom.

Analiza trenutnog stanja – stručnjaci Autoflote izrađuju procjenu trenutnog načina upravljanja voznim parkom klijenta s organizacijskog, troškovnog i energetskog aspekta.

Izrada TCO strategije – u suradnji s klijentom, stručnjaci Autoflote izrađuju  kalkulaciju i TCO strategiju voznog parka klijenta s prijedlogom dinamike zamjene svakog vozila.

Razmatranje alternativnih opcija – klijentu se prezentiraju te stavljaju na razmatranje moguće alternativne opcije poslovne mobilnosti koje mogu pomoći povećanju učinkovitosti upravljanja voznim parkom.

Mjerenje učinkovitosti – klijentu se prezentiraju rezultati mjera učinkovitosti predloženih rješenja upravljanja voznim parkom u odnosu na prijašnje stanje odnosno definirane ciljeve.

Na bazi analize vaših poslovnih procesa koji uključuju potrebu korištenja vozila, predložiti ćemo model optimizacije broja vozila u voznom parku kao i sustava korištenja zasnovanog na TCO analizi (eng. Total Cost of Ownership). Autoflota proizvodi i usluge usmjereni su na organizaciju održivog voznog parka klijenata koji uključuje i edukacijske programa za vozače, posebno usmjerene na razvoj sigurnosti i racionalizaciju utroška energenata kao i emisije štetnih plinova.

Nabava

Usluga Nabave uključuje aktivnosti komunikacije s dobavljačem, pružanja klijentu svih informacija koje su relevantne za proces isporuke, kao i nadzor procesa pripreme vozila za isporuku i same isporuke vozila vašim vozačima. Naši klijenti mogu ugovoriti isporuku vozila i na adresu svoje tvrtke ili doma.

RTV pristojba

Skrb o svim naknadama koje prate korištenje poslovnog automobila može predstavljati izazov u poduzeću. Prepustite nam brigu u podmirenju svih naknada kako biste se mogli koncentrirati na osnovnu djelatnost. Podmirenje naknade za RTV pristojbu sastavni je dio proizvoda Poslovni najam i LUXURY Poslovni najam.

Periodični servis vatrogasnog aparata

Poslovni automobil je nužno opremiti adekvatnim vatrogasnim aparatom kojeg je potrebno redovito servisirati. Ugovorite uslugu Periodični servis vatrogasnog aparata i budite sigurni da je vaš poslovni automobil u svakom trenutku siguran za putovanje i obavljanje poslovnih aktivnosti.

Usluga Periodični servis vatrogasnog aparata sastavni je dio proizvoda Poslovni najam i LUXURY Poslovni najam.

Upravljanje štetama

AUTOFLOTA vam pomaže u prijavi štetnih događaja te u organizaciji popravaka vozila u servisnom centru.

Usluga uključuje:

  • savjetovanje i pomoć kod prijave štetnog događaja osiguravajućem društvu
  • organizacija i koordinacija popravka kod servisnih partnera
  • organizacija zamjenskog vozila (u slučaju ugovaranja usluge)
  • usluga Door2Door (u slučaju ugovaranja usluge)

Edukacijski programi

Kako bi doprinijeli ukupnosti organizacije voznog parka naših korisnika usluga, učinili doprinos razvoju tehnika sigurne vožnje kao i ukupne sigurnosti vaših zaposlenika u svakodnevnom sudjelovanju u prometu, odnosno pomogli u racionalizaciji potrošnje goriva vašeg voznog parka, osmislili smo edukacijske programe za zaposlenike naših korisnika usluga i to:

  • Trening sigurne vožnje
  • Trening EKO vožnje

Edukacijski programi Sigurne i EKO vožnje provode se u Zagrebu.

Kontakt

Ako ste zainteresirani za neki od naših proizvoda, molimo Vas da ispunite formu ili pošaljete direktan upit.

Kontakt